Διαβάστε ΑΡΘΡΟ Αλλεργίες -08 .Εάν υποπτεύεστε ότι παρουσιάσατε μια αλλεργική αντίδραση, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε το αλλεργιογόνο που σας την προκάλεσε. Εφόσον γίνει αυτό, μπορείτε να λάβετε μέτρα για την αποφυγή του υπεύθυνου αλλεργιογόνου ή να λάβετε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επισκεφθείτε τον αλλεργιολόγο.
favicon