Διαβάστε ΑΡΘΡΟ Κολπικές Διαταραχές -02 Vaginal dryness is most often linked to menopause, although women of all ages can suffer from it. Its symptoms include itching, burning, pain during intercourse and soreness in the intimate area.
favicon