Το DeflaGyn® είναι το πλέον καινοτόμο σύστημα ιατροτεχνολογικών προϊόντων:

 • Με ανώτερη αποτελεσματικότητα έναντι των HPV-σχετιζόμενων τραχηλικών βλαβών κατά την περίοδο της αναμονής & παρακολούθησης.
 • Συνιστά την 1η τοπική θεραπεία με σημαντική αποτελεσματικότητα κατά των τραχηλικών βλαβών θετικών σε p16/Ki-67.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa

Εκτεταμένο εύρος ενδείξεων:

Η κολπική γέλη DeflaGyn® προάγει την αυτόματη ύφεση και υποχώρηση των:

 • ·Ασαφών τραχηλικών επιχρισμάτων (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / ΡΑΡ II-p, ΡΑΡ III-p, ΡΑΡ IIID1, ΡΑΡ IIID2 (Munich III) / ΡΑΡ III, ΡΑΡ IIID) ή
 • ·ΗΡV-σχετιζόμενων τραχηλικών βλαβών ή
 • Τραχηλικών βλαβών θετικών σε p16/Ki-67  ΝΕΑ ΕΝΔΕΙΞΗ! ή
 • Τραχηλικών διαβρώσεων

Τρόπος δράσης

To DeflaGyn® εξουδετερώνει τα δυνητικά παθογόνα του τραχηλικού επιθηλίου σε 3 βήματα.

Η εφαρμογή της κολπικής γέλης DeflaGyn® για 3 μήνες δημιουργεί στο κολπικό περιβάλλον και το τραχηλικό επιθήλιο μη ευνοϊκές συνθήκες απέναντι στον ιό HPV, προάγοντας την αυτόματη ύφεση και υποχώρηση των HPV-σχετιζόμενων προκαρκινικών αλλοιώσεων 1.

 • Το DeflaGyn® περιέχει διοξείδιο του πυριτίου, το οποίο δεσμεύει τους παθογόνους παράγοντες και αναστέλλει την εξάπλωση τους, ενώ η πατενταρισμένη φόρμουλα Deflamin® έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

Το DeflaGyn® καταστέλλει σημαντικά την καρκινογενετική εξέλιξη που οφείλεται στην HPV λοίμωξη, επιτυγχάνοντας:

 • Κυτταρολογική και ιστολογική υποχώρηση των τραχηλικών βλαβών.
 • Αναστροφή της καρκινογένεσης, σημειώνοντας σημαντικά ποσοστά αρνητικοποίησης του βιοδείκτη p16/Ki-67 και κάθαρσης του υψηλού κινδύνου HPV (high-risk HPV).

Συνιστώντας μια αποτελεσματική και μη επεμβατική θεραπεία για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας 2, 3.

Σύνθεση

Συμπληρωματικοί παράγοντες: υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, ύδωρ κεκαθαρμένο.
Συντηρητικά: σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο.

Εύκολη και απλή ενδοκολπική εφαρμογή

 1. Συλλογή 5 ml γέλης DeflaGyn®
 2. Ενδοκολπική εφαρμογή σε ύπτια θέση.
 3. Παραμονή σε ύπτια θέση για 1 λεπτό, με ανασηκωμένη λεκάνη.
 4. Καθαρισμός εφαρμοστήρα μετά τη χρήση.

Διάρκεια θεραπείας:

 • 3 μήνες (3×28 ημέρες με διαλείμματα 3-5 ημερών)

Βιβλιογραφία

 1. Huber J, Pötsch B, Gantschacher M et al. Routine Treatment of Cervical Cytological Cell Changes. Geburtsh Frauenheilk 2016; 76: 1086–1091.
 2. Major, A.L., Dvořák, V., Schwarzová, J. et al. Efficacy and safety of an adsorbent and anti-oxidative vaginal gel on CIN1 and 2, on high-risk HPV, and on p16/Ki-67: a randomized controlled trial. Archives of Gynecology and Obstetrics (2021a) 303:501-511.
 3. Major A.L., Skřivánek A, Grandjean EM et al.  An Adsorptive and Antioxidant Vaginal Gel Clears High-Risk HPV- and p16/Ki-67-Associated Abnormal Cytological Cervical Findings: A post-hoc Subgroup Analysis of a Prospective Randomized Controlled Trial on CIN2 and p16 Positive CIN1. Frontiers in Medicine (2021b) 8:645559
deflagyn-pack
favicon