Όραμα & Αποστολή

Όραμα

Να χαράσσουμε διαρκώς δρόμους για έναν υγιέστερο κόσμο, οικοδομώντας μια ευημερούσα ελληνική φαρμακευτική εταιρεία.

Αποστολή

  • Η απρόσκοπτη διάθεση στην ελληνική αγορά ποιοτικών, καινοτόμων, ασφαλών και αποτελεσματικών σκευασμάτων, που βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής ασθενών και καταναλωτών.
  • Η διαρκής και έγκυρη ενημέρωση γιατρών, φαρμακοποιών και επαγγελματιών υγείας για καινοτόμες θεραπείες, ώστε να προσδίδουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στο έργο τους.
  • Το χτίσιμο μακροχρόνιων win-to-win συνεργασιών με όλους τους stakeholders, μέσα από σχέσεις βασισμένες στην ακεραιότητα και το αμοιβαίο όφελος.
  • Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων μας και η κινητροποίηση τους, ώστε να προάγεται η ευημερία και η δέσμευση τους στο κοινό όραμα.
  • Η προσφορά στην κοινωνία μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
cropped-favicon.png