Οι αξίες μας

Η ταυτότητα μας αποτυπώνεται στο logo μας: “Virtus for Life”. Η φράση αυτή περιγράφει τη δύναμη του να ζεις μια ευτυχισμένη και υγιή ζωή. Ενδυναμώνουμε τη ζωή, υπηρετώντας με προσήλωση την υγεία.  Καθοδηγούμενοι από το πάθος μας για την υγεία και τη φροντίδα προς τον άνθρωπο, διατυπώσαμε το δικό μας αξιακό χάρτη, που αποτελεί την εταιρική μας ταυτότητα και βασικό θεμέλιο κάθε μας ενέργειας:

  • Αριστεία
  • Καινοτομία
  • Σεβασμός στον άνθρωπο
  • Ακεραιότητα
  • Ασφάλεια
cropped-favicon.png