Στρατηγικές συνεργασίες

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Virtus Pharma βασίζεται στην αποκλειστική αντιπροσώπευση και διάθεση στην Ελληνική αγορά πρωτοπόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων και over-the-counter προϊόντων. Με «όχημα» την καινοτομία, έχουμε συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες στρατηγικής σημασίας με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, που διαπρέπουν διεθνώς στην ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών σκευασμάτων.

Η Virtus Pharma είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών:

cropped-favicon.png